Schoolondersteuningsplan

Wat is een Schoolondersteuningsprofiel (SOP)?
Met de ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht zijn aanbod aan ondersteuning te beschrijven in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP. In een SOP staat beschreven hoe de ondersteuningsstructuur van de school er uit ziet.