ICT onderwijs en Snappet

Zoals u weet gaat de ontwikkeling op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. Naast het gebruik van chromebooks maken we bij onze lessen voor taal, rekenen en spelling gebruik van tablets van Snappet. Door het gebruik van Snappet willen we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de lesmethoden. 
Hoe werkt het?

Onze leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. De leerling krijgt een directe feedback en hoeft niet meer te wachten tot de leerkracht de antwoorden heeft nagekeken. De leerkracht kan via de computer of via de tablet in de groep meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, bij oranje hebben de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (ze kan dan de namen weglaten). De tablets worden voor rekenen, taal en spelling vanaf groep 4 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen).

 

Wat zijn de voordelen

  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen. 
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen. 
  • Meer individuele differentiatie mogelijk. 
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen. 
  • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse. 
  • Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft. 
  • Meer doelgericht / opbrengstgericht werken. 

Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal, maar het eindresultaat. 

 

Wat moeten we in de gaten houden 

  • Hoe zit het met het schrijfonderwijs? (Dit blijft belangrijk en doen we gewoon naast het gebruik van de tablets.) 
  • Werken de leerlingen niet teveel met de tablet? (Daar moeten we op letten en de lessen op gaan indelen). 
  • Hoe zit het met de (zit)houding en het werken met een tablet? (Dit is ook nieuw voor de leerkrachten. Met een goede ‘schrijfhouding’ hebben de leerkrachten ervaring; tablet-werk is nieuw en een belangrijk aandachtspunt). 

We zien door het gebruik van Snappet dat de leerkracht minder tijd kwijt is aan het analyseren van de stof en het nakijken. Dat doet de software immers. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich nog meer richten op de onderwijsinhoud en verbetering van het rendement. De leerkracht heeft meer tijd om de antwoorden van de kinderen goed te analyseren en daardoor kan hij/zij beter onze kinderen begeleiden en lesgeven.