Wereldoriëntatie

Bij het vak wereldoriëntatie wordt de wereld om ons heen verkend. Bij de kleuters is dat de wereld van huis en school. Naarmate de kinderen groter worden, wordt ook de te ontdekken wereld steeds groter. Naast de lessen op school gaan de kinderen regelmatig op excursie naar bijvoorbeeld het techniekmuseum of de kinderboerderij. Of er wordt een speciale les gegeven, bijvoorbeeld door iemand van de dierenbescherming of de politie. De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Davinci.