Daarom Daltononderwijs

Daltonschool Eglantier Buiten werkt volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Kinderen groeien (spelender)wijs op met de Daltonkernwaarden en leren deze stapsgewijs toe te passen.

 

Verantwoordelijkheid 

 • kinderen leren om verantwoordelijk te zijn: dit gaat over werk, gedrag en de omgeving 
 • kinderen leren om de ander te helpen en hun talenten en ervaringen te delen  

Samenwerken 

 • kinderen leren om elkaar te helpen 
 • kinderen leren om hulp te vragen
 • kinderen gaan in overleg met elkaar, mogen samen werken
 • kinderen kunnen werken op flexibele werkplekken
 • kinderen geven elkaar complimenten en feedback

Effectiviteit

 • kinderen leren zelf te plannen 
 • kinderen voeren het plan uit en reflecteren op wat er goed ging en wat de volgende keer beter kan 
 • kinderen maken een eigen tijdsindeling   

Zelfstandigheid 

 • kinderen leren om zelfstandig te werken en iets zelf op te lossen
 • kinderen leren op hun eigen niveau te werken
 • kinderen kijken wat er nodig is en weten wanneer en aan wie ze hulp kunnen vragen
 • kinderen leren zelfstandig te kiezen en te bepalen wat ze hiervoor nodig hebben 
 • kinderen delen hun tijd zelf in, maar wel binnen 'grenzen' en in overleg 

Reflectie 

 • kinderen leren kritisch te kijken naar zichzelf en hiervan te leren
 • kinderen leren ontdekken wat ze nodig hebben om verder te komen 
 • kinderen durven fouten te maken en dingen te proberen
 • kinderen leren feedback te geven en te krijgen