Daarom Daltononderwijs

Daltonschool Eglantier Buiten werkt volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Kinderen groeien spelenderwijs op met de Daltonkernwaarden en leren deze stapsgewijs toe te passen.
 

Verantwoordelijkheid 

 • kinderen leren om verantwoordelijk te zijn voor hun werk, ontwikkeling, spullen, processen en werkhouding 
 • kinderen leren om de ander te helpen en hun talenten en ervaringen te delen  

Samenwerken 

 • kinderen leren om elkaar te helpen met oplossingen 
 • oudere kinderen helpen jongere kinderen 
 • kinderen kijken zelf wie kan helpen, als het even niet lukt 
 • kinderen gaan zelf in overleg met elkaar
 • flexibele werkplekken
 • kinderen geven elkaar complimenteren en feedback

Effectiviteit 

 • kinderen leren zelf te plannen 
 • kinderen voeren het plan uit en reflecteren op wat er goed ging en minder goed ging 
 • kinderen maken een eigen tijdsindeling en bespreken die met de leerkracht  

Zelfstandigheid 

 • kinderen leren om zelfstandig te werken en iets zelf op te lossen
 • kinderen leren op hun eigen niveau te werken
 • kinderen kijken wat er nodig is en weten wanneer ze wel hulp kan vragen en wanneer niet 
 • kinderen leren zelfstandig te kiezen en te bepalen wat ze hiervoor nodig hebben 
 • kinderen delen hun tijd zelf in, maar wel binnen 'grenzen' en in overleg 

Reflectie 

 • kinderen leren kritisch te kijken naar zichzelf en hiervan te leren
 • kinderen leren ontdekken wat ze nodig hebben om verder te komen 
 • kinderen durven fouten te maken en dingen te proberen
 • kinderen leren feedback te geven en te krijgen