Daltononderwijs

Vanuit de Daltonkernwaarden geven wij ons onderwijs vorm. Verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en borging vormen de uitgangspunten voor ons lesgeven en de omgang met de leerlingen
Daltononderwijs leert kinderen keuzes te maken en werkzaamheden te plannen. In onze huidige maatschappij is dit actueel en noodzakelijk vanwege de veelheid aan informatie waar we mee te maken krijgen. Daarnaast is Daltononderwijs een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en het in algemene zin goed functioneren in een steeds complexer wordende samenleving.

 

De Eglantier Buiten is in het bezit van het Dalton-certificaat en behoort daarbij tot één van de 265 Daltonscholen in Nederland. In april 2015 heeft er vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging een visitatie plaatsgevonden. Na een positieve beoordeling is onze licentie voor de gebruikelijke 5 jaar verlengd. In het jaar 2024 zal er opnieuw een visitatie door de Nederlandse Daltonvereniging plaatsvinden.